Légy az önkéntesünk!

Nyomtatás

A 2011.évről...

Önkéntesek száma

Ebből szerződéssel rendelkező

MVK

1915

36

MIVK

1089

126

Összesen:

3004

162

Az önkéntesek tevékenysége

2011-ben jelentősen emelkedett az ifjúsági önkénteseink száma, mely köszönhető újabb bázisiskolák belépésének és az itt szervezett programoknak, valamint az igen sikeres és népszerű ifjúsági rendezvényeknek (Ifjúsági Vöröskereszt 90. évfordulója alkalmából a jubileumi versenyek szervezésével, a Balatoni Elsősegélynyújtó szolgálattal).

Az önkéntesek tevékenységét két szempont szerint csoportosítjuk: folyamatosan, vagy alkalomszerűen segítik munkánkat. Folyamatos tevékenységet végeznek, akik alapszervezetekben funkciót töltenek be és tagszervezéssel, adománygyűjtéssel, eszmeterjesztéssel foglalkoznak, vagy az ifjúsági szervezeteinkben végeznek folyamatos munkát.

Eseti tevékenységet végeznek, akik véradásszervezéssel, perselyezéssel segítik a szervezet munkáját, valamint részt vesznek a segélyakciókban, adományok gyűjtésében és kiosztásában, véradó ünnepségek szervezésében, ifjúsági programok bonyolításában és különböző nagyobb rendezvények szervezésében.

Önkénteseink munkája az alaptevékenységünk mentén jelent segítséget szerveztünk számára.

Épp ezért amennyiben szívesen lennél önkéntesünk, kérjük vedd fel a kapcsolatot, a településedhez legközelebbi Vöröskereszttel, hiszen a területi munka önkénteseink nélkül elképzelhetetlen.