Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Címlap Intézmények
Intézmények

Támogató szolgálat

E-mail Nyomtatás PDF

 

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete Támogató Szolgálat

Cím: 4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.
Telefonszám: +36/42/310-320
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ,

 

Csatlósné Rocska Mariann intézményvezető
Kerekes Józsefné - gondozó
Ruzsinszki Józsefné - gondozó
Kovács Csaba - segítő

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (szakmai rendelet) alapján a támogató szolgáltatásunk:

 • tanácsadás,
 • esetkezelés,
 • gondozás,
 • háztartási, illetve háztartást pótló segítségnyújtás,
 • szállítás, felügyelet,
 • készségfejlesztés,
 • gyógypedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemeket biztosítja.
A szolgáltatási elemek lehetővé teszik, hogy a szolgáltatás az igénybe vevő személy számára s szükségletekhez, egyéni és környezeti jellemzőkhöz illeszkedő tevékenységet biztosítson.
Szolgáltatásainkat Nyíregyháza megyei jogú város közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó sérült személyek vehetik igénybe. Tevékenységünk az ellátási területen élő valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed, és a- a háziorvos javaslatának figyelembevételével - az egyéni szükségletekhez igazodnak.

Új belépő, ellátott csak szociálisan rászorult személy lehet.
Szociálisan rászorultnak  minősül a súlyosan fogyatékos személy. Súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.
A súlyos fogyatékosságot az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal, vagy más okirattal, illetve az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel lehet igazolni.
A tőlünk segítséget kérő, fogyatékkal élő személyek részére erőforrásainknak, kapacitásunknak megfelelően nyújtunk segítséget.
Feladatainkat a törvényi előírásoknak, a szakmai ajánlásnak megfelelően látjuk el, beépítve tevékenységeinkbe a Vöröskereszt alapelveit. Működésünk során minden esetben a legnagyobb szakmai tudásunk alapján igyekszünk dolgozni, a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan reagálni.
A feladat ellátását nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, elhivatott munkatársak végzik magas színvonalon, minden esetben szem előtt tartva az ellátottak személyes szükségleteit.
A törvényben meghatározott tevékenységek, szolgáltatási elemeken túl plusz szolgáltatások nyújtására is lehetőségünk van a Vöröskereszt, mint fenntartó által, így pl.:
 • jogi segítségnyújtásra,
 • mentálhigiénés tanácsadásra,
 • gyógyászati segédeszköz kölcsönzésére,
 • közösségi, kulturális, családi, szabadidős és sporttevékenységek elősegítésére, szervezésére,
 • prevenciós programok szervezésére, valamint
 • szociális segítségnyújtásra rászoruló családok esetén.
Az igénybevétel módja, feltétele:
Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem benyújtása az intézmény vezetőjénél történik (írásbeli vagy szóbeli). Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a Kérelmet a törvényes képviselője nyújtja be.
Az ellátottjaink a támogató szolgálat igénybevételéért térítési díjat fizetnek, amely összegét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelt előírásainak megfelelően határozzuk meg.
Indokolt esetben lehetőségünk van a térítési díj csökkentésére, illetve elengedésére. A térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.
A személyi segítés térítési díját jövedelem sávokban határoztuk meg, 100 és 400 Ft/óra közötti összegben.
A szállító szolgálat igénybevételének térítési díja kilométerenként 80 Ft.

Ügyfélfogadás:

Hétfőtől - csütörtökig 8.00 – 16.30,
pénteki napokon 8.00-14.00 óra között.

 

Anya-Gyermek Segítőotthon

E-mail Nyomtatás PDF

Családok Átmeneti Otthona (Anyaotthon)

Nyíregyháza kertvárosi részén 1998. július 1-től, 30 férőhellyel működik Anyaotthonunk.

Ellátandó célcsoport:

 • elsősorban családon belüli erőszak miatt otthonát elhagyni kényszerülő anya és gyermeke
 • szociális krízis miatt otthontalanná vált anya és gyermeke
 • válsághelyzetben lévő várandós anya
 • szülészetről kikerült, válsághelyzetben lévő anya és gyermeke

A szolgáltatás célja:

Az átmenetileg nehéz élethelyzetbe került, lakhatás nélküli, stabil családi háttérrel nem rendelkező, illetve családi vagy párkapcsolati erőszak elől menekülő anyák és gyermekeik befogadása, segítségnyújtás problémáik megoldásában, számukra ellátás biztosítása.

 

Bővebben...
 

Felnőttképzési intézmény

E-mail Nyomtatás PDF

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Szervezete

felnőttképzési tevékenysége

 

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete Felnőttképzési Intézményének központja Nyíregyházán van. Szervezeti felépítésünk szerint a megye hét városában vannak még irodáink (területi szervezeteink), ahol egy-egy munkatársunk végzi a tanfolyamszervezői feladatokat. Szervezetünk több mint tíz éve folytat felnőttképzési tevékenységet, 2003-tól akkreditált felnőttképzési intézmény.

Szervezetünk a felnőttképzési tevékenység területén minőségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz, mely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek.

Egyéb képzéseink:

 

 • Egészségügyi képesítések (Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam) 16 óra  E-000659/2014/D006
 • Egészségügyi képesítések (Alapfokú munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam) 12 óra E-000659/2014/D009
 • Egészségügyi képesítések (Vízimentő képzés) 88 óra
 • Egészségügyi képesítések (Társadalmi elsősegélynyújtás mindenkinek (szinten tartó) E-000659/2014/D007

Korecska Angéla Felnőttképzési referens

telefon:     06/42/310-320

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Amennyiben bármelyik képzés felkeltette érdeklődését, a fenti elérhetőségek bármelyikén várjuk jelentkezését.

 Akadálymentes változat

http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!

Közösségi oldalak