Támogató szolgálat

Nyomtatás

Támogató szolgálatunk 2005. február 01. óta működik, feladata a fogyatékkal élő személyek ellátásának biztosítása.

A támogató szolgáltatás célja

A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

Feladataink

Nyíregyháza város közigazgatási területén élő fogyatékos személyeknek biztosított szolgáltatásaink:

Az ellátottak köre

Nyíregyháza város közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó, az alábbi fogyatékkal élő, súlyos fogyatékos személyek számára biztosítunk ellátást:

Hogyan igényelheti szolgáltatásunkat?

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes képviselője kérelmére történik. A Kérelem benyújtása az intézmény vezetőjénél történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a Kérelmet a törvényes képviselője terjesztheti elő.

A Támogató Szolgálat székhelye:

4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.
Tel.: 42/310-320

Csatlósné Rocska Mariann intézményvezető

Tel: 42/504-640  
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ,

Kerekes Józsefné - gondozó

Ruzsinszki Józsefné - gondozó

Kovács Csaba - segítő

Feladataink:

Nyíregyháza város közigazgatási területén fogyatékkal élő személyek részére SZEMÉLYI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT szervezése és működtetése, amely segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez.

Szolgáltatásunk által lehetősége nyílik ellátottjainknak

Az ügyfél igényeit figyelembe véve alakítjuk ki az elvégzendő személyi segítői feladatokat. A közösen kialakított tevékenységek az ügyfél aktivitására épülnek, önállóságát szem előtt tartva meghatározott rend szerint zajlanak.

Tevékenységeink:

 

Személyi segítés szolgáltatásunk térítési díjai

Egy főre eső jövedelem-határok

Térítési díj Ft/óra

 

35.000 Ft-ig

A fenntartó által elengedett, térítésmentes

35.000

45.000 Ft-ig

100

45.000 55.000 Ft-ig 200
55.000 65.000 Ft-ig 300

65.000

75.000 Ft-ig

400

75.000

85.000 Ft-ig

500

85.000

95.000 Ft-ig

600

95.000

 

700

SPECIÁLIS SZEMÉLYI SZÁLLÍTÁS, SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE

Szállító szolgáltatásunkat Nyíregyháza városban lakó fogyatékossággal élő személyeknek nyújtjuk

Hétfőtől - csütörtökig 8.00 – 16.30,
pénteki napokon 8.00-14.00 óra között.

Szállító szolgálatunkat annak a fogyatékos, egészségkárosodott személynek a szállítására lehet igénybe venni:

A szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása a feladatunk.

Szállító szolgáltatásunk díja 100 Ft kilométerenként.

Kérdéseivel, problémáival minden érintett megkeresheti szolgálatunkat személyesen, telefonon, e-mailben, levélben és faxon egyaránt. Széleskörű információkkal rendelkezünk számos, a fogyatékossággal élő embereket érintő témában, mellyel segíteni kívánjuk a társadalomba való beilleszkedést.

INFORMÁCIÓNYÚJTÁS

Ezen szolgáltatásunk mindenki számára térítésmentes.

ELLÁTOTTJAINK SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Jogi segítségnyújtás: a szervezetnél megbízással foglalkoztatott jogász a fogyatékkal élőt ellátja megfelelő jogi tanácsokkal. A tanácsadás az ügyfél kérésére, előzetes időpont egyeztetésre történik, ingyenes.

Munkaerő piaci tanácsadás: ezt a feladatot a megyei Vöröskereszt mentorai látják el, akik figyelembe veszik az egyén munkavállalási motivációját, képességeit. Feltárják a munkavállalást akadályozó tényezőket, a közvetlen családban problémákat, nehézségeket, és úgy dolgoznak ki megoldási terveket, hogy az nemcsak közvetlenül a kliensre, hanem annak családjára is pozitívan hat.

Mentálhigiénés tanácsadás: a mentálhigiénés tanácsadás az ügyfél jelzésére, előzetes időpont-egyeztetés alapján történik.

Kölcsönző szolgáltatás: a Vöröskereszt megyei szervezete évtizedek óta működteti gyógyászati segédeszköz kölcsönzőjét. Az eszközök a szervezet tulajdonában vannak, folyamatosan bővülnek a beérkező belföldi és külföldi adományokból.

Az ellátottak köre

Nyíregyháza város közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó, az alábbi fogyatékkal élő, súlyos fogyatékos személyek:

Mely személyek és hogyan igényelhetik szolgáltatásunkat?

A szolgáltatás igénybevételének feltétele: 2007. január 01-től a támogató szolgálat szolgáltatásait új belépőként csak szociálisan rászorult személy veheti igénybe.

A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy. Súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. Szükséges a fogyatékosság fennállásának orvosi dokumentációkkal való igazolása.

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes képviselője kérelmére történik. A Kérelmet az intézmény vezető részére kell benyújtani. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a Kérelmet a törvényes képviselője terjesztheti elő.

A korlátozottan cselekvőképes személy Kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

A szolgáltatások igénybevételét az intézményvezető döntése alapozza meg – a benyújtott kérelem és az egyszerűsített előgondozás alapján.