Amíg az orvos...

Nyomtatás

 

TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Érdeklődő!

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete ezúton tájékoztatja Önt és munkatársait a 30 órás, „Amíg az orvos és a mentő megérkezik, elsősegélynyújtás és komplex újraélesztés” címmel induló továbbképzéséről.

A továbbképzés célja olyan elsősegélynyújtási ismeretek nyújtása – szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó szakemberek számára - amelynek elvégzése lehetőséget teremt arra, hogy amíg az orvos és a mentő megérkezik, szakszerűen tudjanak életveszélyes állapotokban elsősegélyt nyújtani.

A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont

A program engedélyszáma: T-16-083/2015

A továbbképzés célcsoportja: A szociális, illetőleg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

tevékenységet (személyes gondoskodást) végző személyek.

(9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet)

Ellátási formák szerint:

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Családsegítés, Idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, Támogató szolgálat, Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, Közösségi pszichiátriai ellátás, Szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, Utcai szociális munka, Fogyatékosok nappali intézménye, Pszichiátriai betegek nappali intézménye, Szenvedélybetegek nappali intézménye, Nappali melegedő, Idősek bentlakást nyújtó intézményei, Fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, Hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, Pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, Szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei

Munkahelyen betöltött funkció szerint:

Szakdolgozó, Középvezető, Magasabb vezető, Tanácsadó

Részvételi díj: 20 000 Ft/fő

A jelentkezési lapot valamint a szociális végzettséget igazoló bizonyítványa másolati példányát a következő címre kérjük küldeni:

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete

4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSAINK:

-          Előzetes tudásszint felmérése

-          Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás