Álláshirdetés

Nyomtatás

Magyar Vöröskereszt

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete Támogató Szolgálat

pályázatot hirdet

Gépkocsivezető

munkakör betöltésére.

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a gépkocsivezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Támogató Szolgálat gépkocsijának vezetése, annak megfelelő karbantartása, a gépkocsi működésével, működtetésével kapcsolatos rendellenesség elhárítása, vagy akadályoztatás esetén felettese tájékoztatása, a gépkocsi rendszeres tisztán tartása.

A Támogató Szolgálat ellátottjainak igény szerinti biztonságos szállítása, alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, várakozás közben felügyelet biztosítása, hivatalos ügyek intézése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          Középiskola/gimnázium,

-          PÁV II. kategóriás jogosítvány, min. 5 éves gk.vezetői gyakorlat

-          Magyar állampolgárság,

-          Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          Támogató szolgálat személyi szállító képzésben részvétel vagy ilyen képzés megszerzésének folyamatban léte.

-          Balesetmentes gépkocsivezetői gyakorlat.

-          Nagyfokú rugalmasság, jó kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          Iskolai és egyéb végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak kérelmezését igazoló dokumentum másolata,

-          fényképes önéletrajz,

-          nyilatkozat külön jogszabályban rögzített kötelező képzésben való részvétel vállalásáról,

-          nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul pályázati anyagának a pályázati eljárásban résztvevő személyek által történő megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2018. február 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

További információt Gurály Edina megyei igazgató nyújt a 42/504-640-es telefonszámon.

A szervezettel, munkahellyel kapcsolatban további információt a http://szabolcsszatmarberegmegye.voroskereszt.hu/.hu honlapon szerezhet.