Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Címlap Kiemelt projektek
Kiemelt projektek

Záró konferencia

E-mail Nyomtatás PDF

„SZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK TAPASZTALATI SZAKÉRTŐVÉ KÉPZÉSE,
ÉS EHHEZ SZAKEMBERKÉPZÉS 3 RÉGIÓBAN”
című program
ZÁRÓ KONFERENCIÁJA

Időpont: 2011. április 14. (csütörtök)
Helyszín: Budapest Főváros Önkormányzata
Budapest, V. Váci u. 62-64. I.em. (volt közgyűlési terem)

 

Oklevelek átadása

ZOCIÁLIS
FORRÁSKÖZPONT
Budapesti Szociális Forrásközpont, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. ½ em. 603.
Tel/fax: 327-1419 e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. web: www.bszf.hu
Bankszámlaszám: 11705008 - 20454102 Adószám: 18109025-2-41 Reg.sz: 3063
Felnıttképzést folytató intézményként nyilvántartás száma: 00954-2008
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2099
1/4
O:\- - Open 2010 - -\NORVÉG_T.Sz\zaro konferencia\N - NORVEG_ZARO_KONF_PROGR_2011_04_01_VEGLEGES_h.doc
A 0057/NA/2006-2/ÖP-4 sorszám alatt
az EGT és Norvég finanszírozási Mechanizmusok által támogatott
„SZEGÉNYSÉGBEN ÉLİK TAPASZTALATI SZAKÉRTİVÉ KÉPZÉSE,
ÉS EHHEZ SZAKEMBERKÉPZÉS 3 RÉGIÓBAN”
címő program
ZÁRÓ KONFERENCIÁJA
Idıpont: 2011. április 14. (csütörtök)
Helyszín: Budapest Fıváros Önkormányzata
Budapest, V. Váci u. 62-64. I.em. (volt közgyőlési terem)
Idıpont
Idıtartam
Program / Elıadás
címe
Felelıs / Elıadó(k)
09:00-
09:30
30’ Sajtótájékoztató
Gosztonyi Géza, igazgató –
Budapesti Szociális Forrásközpont
Wéber László, társelnök –
Szociális Innovációs Társulás
Márton Izabella, hálózatigazgató –
Magyar Szegénységellenes Hálózat
Szarkáné Kövi Márta, megyei igazgató –
Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szervezete
Maczné Pletser Ágnes, okleveles tapasztalati
szakértı
Balog Gyula, okleveles tapasztalati szakértı
09:00-
09:30
30’
Konferenciaregisztráció
- - -
09:30-
09:40
10’ Megnyitó
Videó Baranyecz János, okleveles tapasztalati
szakértırıl (7:43)
Gosztonyi Géza, igazgató –
Budapesti Szociális Forrásközpont
09:40-
09:50
10’
A házigazda
köszöntıje
Tarlós István fıpolgármester nevében:
Dr. Szentes Tamás, fıpolgármester helyettes
- Budapest Fıváros Önkormányzata
09:50-
10:00
10’
A Norvég kormány
(mint támogató)
köszöntıje
İexcellenciája Siri Ellen Sletner,
nagykövet - Norvég Királyi Nagykövetség
10:00-
10:10
10’
A Magyar Köztársaság
Kormánya
(mint támogató)
köszöntıje
Dr. Navracsics Tibor, a Magyar Köztársaság
miniszterelnök-helyettese, a
Magyar Köztársaság közigazgatási és
igazságügyi minisztere nevében:
Balog Zoltán, társadalmi felzárkózásért
felelıs államtitkár, Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium, Társadalmi FelzárBUDAPESTI
SZOCIÁLIS
FORRÁSKÖZPONT
Budapesti Szociális Forrásközpont, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. ½ em. 603.
Tel/fax: 327-1419 e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. web: www.bszf.hu
Bankszámlaszám: 11705008 - 20454102 Adószám: 18109025-2-41 Reg.sz: 3063
Felnıttképzést folytató intézményként nyilvántartás száma: 00954-2008
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2099
2/4
O:\- - Open 2010 - -\NORVÉG_T.Sz\zaro konferencia\N - NORVEG_ZARO_KONF_PROGR_2011_04_01_VEGLEGES_h.doc
kózásért Felelıs Államtitkárság
10:10-
10:25
15’ Oklevél-átadás
Gosztonyi Géza, igazgató - Budapesti
Szociális Forrásközpont
A végzıs hallgatóknak gratulál:
· İexcellenciája Siri Ellen Sletner,
nagykövet
· Dr. Navracsics Tibor, miniszterelnökhelyettes
nevében:
Balog Zoltán, társadalmi felzárkózásért
felelıs államtitkár
· Tarlós István, fıpolgármester nevében:
Dr. Szentes Tamás, fıpolgármester
helyettes
10:25-
10:40
15’
Dokumentumfilm
a projektrıl
Kiutak – egy új szakma:
a „Tapasztalati szakértı”, aki
a szegények hangját viszi (akár) az égig
10:40-
10:50
10’
Tapasztalati szakértı
a minisztériumban
Nyitrai Imre, helyettes államtitkár, Nemzeti
Erıforrás Minisztérium, Szociális
Család és Ifjúságért Felelıs Államtitkárság
10:50-
11:05
15’
Paradigmaváltás
a szociális munkában –
A tapasztalati szakértı
mint a segítı segítıje
Gosztonyi Géza, igazgató –
Budapesti Szociális Forrásközpont
11:05-
11:20
15’
A tapasztalati szakértık
munkaerı-piaci
esélyei
Wéber László, társelnök –
Szociális Innovációs Társulás
11:20-
11:35
15’
A szegénységben élı
emberek bekapcsolódása
a döntéshozatalba
Márton Izabella, ügyvezetı igazgató –
Magyar Szegénységellenes Hálózat
11:35-
11:50
15’
A tapasztalati szakértı
képzés kreatív adaptációja
és alternatívái
Szarkáné Kövi Márta, megyei igazgató –
Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szervezete
11:50-
12:05
15’
Utam a tapasztalati
szakértıségtıl az okleveles
tapasztalati szakértıségig
Maczné Pletser Ágnes, okleveles tapasztalati
szakértı
12:05-
12:15
10’
Egy új szakma intézményesülésének
útja –
az OKJ-bejegyzés soron
következı lépései
Menyhért Anikó, osztályvezetı, Nemzeti
Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Kutatásszervezési
és Fejlesztési Osztály
12:15-
13:00
45’ Ebéd - - -
13:00-
13:10
10’
A szegénység arcai –
társadalmi nézıpontból
„A szegénységrıl”- egy újságcikk dramatizált
változata hét tapasztalati szakértı
által elıadva
13:10-
14:40
90’
Mőhelybeszélgetés (I.)
Múlt - jelen - jövı: hogyan
lesz a gyakorlatban
szerzett tudás
Tandem-beszámolók és régiós összehasonlító
megbeszélések a Lotz teremben.
A beszélgetést moderálja: Ferencz Norbert,
mentor.
BUDAPESTI
SZOCIÁLIS
FORRÁSKÖZPONT
Budapesti Szociális Forrásközpont, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. ½ em. 603.
Tel/fax: 327-1419 e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. web: www.bszf.hu
Bankszámlaszám: 11705008 - 20454102 Adószám: 18109025-2-41 Reg.sz: 3063
Felnıttképzést folytató intézményként nyilvántartás száma: 00954-2008
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2099
3/4
O:\- - Open 2010 - -\NORVÉG_T.Sz\zaro konferencia\N - NORVEG_ZARO_KONF_PROGR_2011_04_01_VEGLEGES_h.doc
OKJ-s szakmává?
(A megbeszélés célcsoportjai:
döntéshozók és
szolgáltatók.)
· Videó Balog Gyula, okleveles tapasztalati
szakértırıl (4:43)
· Tandem-beszámolók - Budapest:
Radics Béla és Bandor Beáta, okleveles
tapasztalati szakértık és Ferencz
Norbert, mentor: „A segítés ára”
· Kulcsárné dr. Schnell Éva, fıosztályvezetı
helyettes, Budapest Fıváros
Közigazgatási Hivatala, Szociális és
Gyámhivatal: „Lehetséges feladatok az
okleveles tapasztalati szakértık számára”
· Tandem-beszámolók - Veszprém:
Orobej Daniella, okleveles tapasztalati
szakértı és Kocsis István, kísérı tréner
· Tandem-beszámolók - Nyíregyháza:
Székelyhidiné Bucsák Mária, okleveles
tapasztalati szakértı és Csatlósné
Rocska Mariann, mentor
13:10-
14:40
90’
Mőhelybeszélgetés (II.)
Oktatás: paradigmaváltás
a szociálismunkás
képzésben.
(A megbeszélés célcsoportja:
középiskolai és
felsıfokú oktatási intézmények
szakemberei.)
Tandem-beszámolók és régiós összehasonlító
megbeszélések a sajtó-teremben.
A beszélgetést moderálja: Németh László,
kísérı tréner.
· Tandem-beszámolók - Budapest:
Baranyecz János, okleveles tapasztalati
szakértı és Németh László, kísérı
tréner
· Tandem-beszámolók - Veszprém:
Henn Brigitta, okleveles tapasztalati
szakértı és Koósné Stohl Ilona, mentor
· Tandem-beszámolók – Nyíregyháza:
Makula Réka, okleveles tapasztalati
szakértı és Durucskóné Tóth Tünde,
mentor
13:10-
14:40
90’
Mőhelybeszélgetés (III.)
Foglalkoztatás: tapasztalati
szakértık az atipikus
foglalkoztatásban
(A megbeszélés célcsoportja:
a potenciális
munkaadók köre)
Tandem-beszámolók és régiós összehasonlító
megbeszélések a bizottsági teremben.
A beszélgetést moderálja: Wéber László,
társelnök.
· Tandem-beszámolók - Budapest:
Mészáros Ervin, okleveles tapasztalati
szakértı és Gulyás Zita, mentor
· Tandem-beszámolók - Veszprém:
Drekszler Gizella, okleveles tapasztalati
szakértı és Wéber László, társelnök
· Tandem-beszámolók - Nyíregyháza:
Csikós Árpádné, okleveles tapasztalati
BUDAPESTI
SZOCIÁLIS
FORRÁSKÖZPONT
Budapesti Szociális Forrásközpont, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. ½ em. 603.
Tel/fax: 327-1419 e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. web: www.bszf.hu
Bankszámlaszám: 11705008 - 20454102 Adószám: 18109025-2-41 Reg.sz: 3063
Felnıttképzést folytató intézményként nyilvántartás száma: 00954-2008
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2099
4/4
O:\- - Open 2010 - -\NORVÉG_T.Sz\zaro konferencia\N - NORVEG_ZARO_KONF_PROGR_2011_04_01_VEGLEGES_h.doc
szakértı és Szıllısi Klára, Kerekes
Józsefné, mentorok
14:40-
14:55
3 x 5’ Plenáris visszajelzések
A mőhelybeszélgetésekrıl plenáris visszajelzést
ad:
(I.) Sajgál Rózsa, projekt menedzser -
Budapesti Szociális Forrásközpont
(II.) Márton Izabella, hálózatigazgató -
Magyar Szegénységellenes Hálózat
(III.) Szarkáné Kövi Márta, megyei igazgató
15:00-
16:00
60’
"Többségi (v)iszonyok"
c. film (21:00)
Filmvetítés és beszélgetés a fórum színház
módszerérıl, mint a szegénységben élık
részvételét segítı eszközrıl. A beszélgetést
vezeti Márton Izabella hálózatigazgató -
Magyar Szegénységellenes Hálózat
 

Egy új szakma

E-mail Nyomtatás PDF

Egy új szakma: a „Tapasztalati szakértő” – aki a szegények hangját viszi (akár) az égig!

A Budapesti Szociális Forrásközpont mint fő pályázó, partnereivel: a Magyar Szegénységellenes Hálózattal, a Szociális Innovációs Társulással és a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei szervezetével együtt közös képzési programsorozatot valósít meg több célcsoport számára.

A projekt hivatalos megnevezése:

Szegénységben élők tapasztalati szakértővé képzése,

és ehhez szakemberképzés 3 régióban.

Bővebben...
 

A projekt bemutatása

E-mail Nyomtatás PDF

Projekt bemutatása

Projekt céljai:

Jelen projektben a pályázó Budapesti Szociális Forrásközpont partnereivel, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetével, a Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvánnyal és a Szociális Innovációs Társulással együtt közös képzési programsorozatot valósít meg több célcsoport számára.

A projektet az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatják.

Bővebben...
 

Az új foglalkozás társadalmi szükségszerúsége

E-mail Nyomtatás PDF

 

"A „szegénység és társadalmi kirekesztettség tapasztalati szakértője” módszer ötlete válaszként született arra a felismerésre, hogy hiányzik egy láncszem a két oldal, egyik a stratégiát kidolgozók és minden segélyszervezet, amivel a szegények szembe kerülnek, a másik pedig maguk a szegények között. Részben ez a hiányzó láncszem felelős a szegénység fennmaradásáért.

Bővebben...
 
További cikkeink...Akadálymentes változat

http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!

Közösségi oldalak