Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Címlap Képzés, felnőttképzés
Képzés, felnőttképzés

Általános ismerető

E-mail Nyomtatás PDF

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete képzési tevékenységével, hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a szervezet által megszólított és elért egyén / közösség, képessé váljon egyéni, szociális, gazdasági és társadalmi kihívások megválaszolására.

Általános célként olyan kompetenciák és ismeretek elsajátítását célozza meg:

-        amely hozzájárul az egészséges és biztonságos élet elősegítéséhez és a lokális környezet védelméhez

-        amely támogatja az egyén integrációját a munkaerőpiacra, hozzájárul a foglalkoztatás fenntartásához szükséges kulcskompetenciák elsajátításához, illetve olyan ismereteket közvetít, melyek a szociális segítségnyújtásra épülve segíti a társadalmi részvétel, az érdekérvényesítés és a lokális közösség fejlődését.

-        amely hozzájárul a Magyar Vöröskereszt eszmeiségének és céljainak megismeréséhez és elsajátításához.

MINŐSÉGPOLITIKÁNK

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének alapvető célkitűzése, hogy egyre nagyobb mértékben bekapcsolódjon a felnőttek folyamatos képzésébe, annak érdekében, hogy készen álljanak az egész életen át tartó tanulásra.

Célunk egy szakmailag magas színvonalú, gazdaságilag sikeres felnőttképzési intézmény kialakítása, működtetése, amely az oktatás tartalmi minősége eredményeként a tudásukat a munkaerő-piacon jól hasznosítani tudó szakemberek kibocsátására képes. Ennek megvalósulása érdekében a lakosság számára lehetőséget nyújtunk arra, hogy magas színvonalú foglalkozások, képzések során fejleszthessék kompetenciáikat.

Felnőttképzési tevékenységünk során különösen nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi oktatás megvalósítására, ennek érdekében minőségirányítási rendszert működtetünk.

Minőségpolitikánk, intézményi stratégiánk kulcsszavai az igényesség és az eredményesség.

Munkatársainkkal közösen értékeljük a szervezet tevékenységeit, átgondoljuk a vezetőség felelősségét, a szervezet céljait, s az azok eléréséhez vezető utakat. Ebben a munkában legfőbb törekvésünk tevékenységeink folyamatos jobbá tétele és fejlesztése.

Munkatársaink fejlődése érdekében biztosítjuk a rendszeres továbbképzés lehetőségét, mindenkor szem előtt tartva az egyéni képzési igényeket és szükségleteket.

Minőségpolitikánk, és az azt megvalósító minőségirányítási rendszerünk alapja a partneri megelégedettség, ezért megbízóink és képzéseink résztvevőinek igényei, visszajelzései alapján folyamatosan változtatjuk, javítjuk tevékenységeinket.

Felnőttképzési programjainkat mindenkor megrendelőink elvárásai alapján, célra, személyre és szervezetre szabottan alakítjuk ki és valósítjuk meg, figyelembe véve a helyi, kistérségi és regionális sajátosságokat, lehetőségeket.

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Szervezete elkötelezett a jogszabályi és szakmai követelmények teljesítése, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt. Ennek érdekében folyamatosan követjük szervezetünk életét, működését meghatározó szabályozásokat, körülményeket, s az évenkénti felülvizsgálat eredményei, tapasztalatai alapján aktualizáljuk minőségpolitikánkat, intézményi szervezeti stratégiát, minőségcéljainkat valamint teljes minőségirányítási rendszerünket.

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetése

Az ügyfélszolgálati tevékenység személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Ügyfélszolgálatunk mind telefonon, mind személyesen elérhető, felkereshető. Rendelkezünk a személyes tájékoztató megbeszélések, konzultációk lebonyolításához szükséges feltételekkel. Partnereinknek e-mailen is lehetősége nyílik kérdéseik megfogalmazására. Az e-mailen érkező érdeklődésre 5 munkanapon belül válaszolunk.

Intézményünk gondoskodik róla, hogy írásbeli tájékoztató anyagaiban, hirdetéseiben, mindig aktuális és egyértelmű, a potenciális ügyfelek számára jól érthető információk jelenjenek meg.

Intézményünk az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát a tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban, valamint a képzéssel kapcsolatos üzleti dokumentumokon folyamatosan használja, arról ügyfeleit tájékoztatja, tevékenységéről közreadott írásos tájékoztatójában, programfüzetében szerepelteti, és az ügyfelek által jól látható módon kifüggeszti. Intézményünk a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz, valamint a képzési programhoz való folyamatos hozzáférést biztosítja az ügyfelek, valamint az OKJ szerinti szakképesítések és egyéb szakmai képzések esetén az OKJ-ban szereplő szakmacsoport szerinti szakképesítésért felelős miniszter részére.

Honlapunkon rendszeresen közzétesszük a képzési tevékenységére vonatkozó naprakész, objektív mennyiségi és minőségi információkat. Az adatfrissítésnek legkésőbb minden hónap 10. napjáig meg kell történnie. Az adatfrissítés felelőse a szakmai vezető.

Közvetlen elérhetőséget az alábbi ügyfélfogadási rend szerint biztosítunk megbízóink, és a képzések résztvevői számára. Az ügyfélfogadási rend elhelyezése valamennyi képzési helyszínen kötelező.

Elérhetőségek

Cím

4400 Nyíregyháza, Malom út 3.

Telefon

42/504-640

Fax

42/310-498

E-mail

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Web

www.szabolcsszatmarberegmegye.voroskereszt.hu

Személyes ügyfél-fogadási idő

hétfő

8.00-16.00

kedd

8.00-16.00

szerda

8.00-16.00

csütörtök

8.00-16.00

péntek

8.00-14.00

szombat

-

vasárnap

-

A reklamációk kezelése / panaszkezelési rendszer

Az esetlegesen felmerülő résztvevői, megbízói reklamációkat az ügyféllel kapcsolatot tartó képzésszervező dokumentálja, majd döntésre előkészíti (javaslatot tesz intézkedésre) az intézmény intézményvezetőjének. A reklamáció jogosságáról, elfogadásáról, valamint a kivizsgálásról és a reklamáció elhárításáért felelős személy kijelöléséről, a végrehajtás határidejéről szintén az intézményvezető dönt.

A reklamáció lezárását követően valamennyi az adott reklamációhoz, panaszhoz, annak kivizsgálásához kapcsolódó feljegyzést a Minőségirányítási vezetőnek kell átadni. A reklamációkat és az azok megszüntetésére hozott intézkedéseket a Minőségirányítási vezetőnek kell nyilvántartania és elemeznie.

Szükség esetén helyesbítő, adott esetben megelőző tevékenység lefolytatását kezdeményezi.

A helyesbítő tevékenység indításáról, annak várt eredményéről és a bevezetés határidejéről tájékoztatni kell a reklamálót. A tájékoztatás a képzésszervező feladata.

A képzések résztvevő számára lehetőséget biztosítunk panaszaik anonim benyújtására. A panaszbejelentés lehetőségével kapcsolatos információkról a képzésszervező ad tájékoztatást.

 

Szociális szakmai továbbképzéseink

E-mail Nyomtatás PDF

 

Továbbképzés címe

Engedélyszáma  / Továbbképzés típus

Kredit / óraszám

Számonkérés módja

Részvételi díj

(Ft)

„Erőszak a családban” Feleség és gyermekbántalmazás

T-16-062/2012

Tanfolyam

50 pont / 56 óra

Írásbeli és szóbeli vizsga

25.000 Ft

„Ki vezet át a túlsó partra” – a halál és a gyász kezelése, a hospice szemlélet alkalmazásával

T-16-066/2012

Tanfolyam

35 pont / 55 óra

Írásbeli és szóbeli vizsga

25.000 Ft

„Ragadj meg minden órát” Demens betegek életvitelének segítése, bentlakásos szociális intézmények dolgozói részére

T-16-064/2012

Tanfolyam

40 pont / 48 óra

Írásbeli és szóbeli vizsga

25.000 Ft

„Amíg az orvos és a mentő megérkezik” elsősegélynyújtás és komplex újraélesztés

T-16-065/2012

Tanfolyam

35 pont / 30 óra

Írásbeli és gyakorlati vizsga

20.000 Ft

„Elsősegély gyermekkorban”

T-16-063/2012

Tanfolyam

35 pont / 30 óra

Írásbeli és gyakorlati vizsga

20.000 Ft

Csoportos, egyéni és team szupervízió

S-16-050/2012

Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

35 pont / 30 óra

Számonkérés nincs

25.000 Ft

Komplex kompetenciafejlesztés a fogyatékos személyekkel foglalkozó szociális és gyermekvédelmi szakemberek számára

S-16-022/2013

25 pont

/ 25 óra

Számonkérés nincs

 

 

 

Ragadj meg minden órát...

E-mail Nyomtatás PDF

 

TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Érdeklődő!

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete ezúton tájékoztatja Önt és munkatársait a 48 órás, „Ragadj meg minden órát!” Demens betegek életvitelének segítése, bentlakásos szociális intézmények dolgozói részére címmel induló továbbképzéséről.

Továbbképzésünk célja és témája: A tanfolyam olyan ismereteket kíván nyújtani szociális intézmények dolgozói számára, amelyek a demens betegek életvitelének segítését szolgálják.

A továbbképzés célcsoportja: A szociális, illetőleg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

tevékenységet (személyes gondoskodást) végző személyek.

(9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet)

ellátási formák szerint: Idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, Idősek

bentlakást nyújtó intézményei

munkahelyen betöltött funkció szerint: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,

tanácsadó

A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont

A program engedélyszáma: T-16-064/2012

Részvételi díj: 25.000 Ft

A jelentkezési lapot valamint a szociális végzettséget igazoló bizonyítványa másolati példányát a következő címre kérjük küldeni:

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete

4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSAINK:

-          Előzetes tudásszint felmérése

-          Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás

 

Ki vezet át...

E-mail Nyomtatás PDF

Bővebben...
 

Elsősegély gyermekkorban

E-mail Nyomtatás PDF

Bővebben...
 


1. oldal / 2

Akadálymentes változat

http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!

Közösségi oldalak