Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Címlap Képzés, felnőttképzés Programok, projektek
Programok, projektek

Szociális szakmai továbbképzéseink

E-mail Nyomtatás PDF

 

Továbbképzés címe

Engedélyszáma  / Továbbképzés típus

Kredit / óraszám

Számonkérés módja

Részvételi díj

(Ft)

„Erőszak a családban” Feleség és gyermekbántalmazás

T-16-062/2012

Tanfolyam

50 pont / 56 óra

Írásbeli és szóbeli vizsga

25.000 Ft

„Ki vezet át a túlsó partra” – a halál és a gyász kezelése, a hospice szemlélet alkalmazásával

T-16-066/2012

Tanfolyam

35 pont / 55 óra

Írásbeli és szóbeli vizsga

25.000 Ft

„Ragadj meg minden órát” Demens betegek életvitelének segítése, bentlakásos szociális intézmények dolgozói részére

T-16-064/2012

Tanfolyam

40 pont / 48 óra

Írásbeli és szóbeli vizsga

25.000 Ft

„Amíg az orvos és a mentő megérkezik” elsősegélynyújtás és komplex újraélesztés

T-16-065/2012

Tanfolyam

35 pont / 30 óra

Írásbeli és gyakorlati vizsga

20.000 Ft

„Elsősegély gyermekkorban”

T-16-063/2012

Tanfolyam

35 pont / 30 óra

Írásbeli és gyakorlati vizsga

20.000 Ft

Csoportos, egyéni és team szupervízió

S-16-050/2012

Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

35 pont / 30 óra

Számonkérés nincs

25.000 Ft

Komplex kompetenciafejlesztés a fogyatékos személyekkel foglalkozó szociális és gyermekvédelmi szakemberek számára

S-16-022/2013

25 pont

/ 25 óra

Számonkérés nincs

 

 

 

Ragadj meg minden órát...

E-mail Nyomtatás PDF

 

TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Érdeklődő!

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete ezúton tájékoztatja Önt és munkatársait a 48 órás, „Ragadj meg minden órát!” Demens betegek életvitelének segítése, bentlakásos szociális intézmények dolgozói részére címmel induló továbbképzéséről.

Továbbképzésünk célja és témája: A tanfolyam olyan ismereteket kíván nyújtani szociális intézmények dolgozói számára, amelyek a demens betegek életvitelének segítését szolgálják.

A továbbképzés célcsoportja: A szociális, illetőleg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

tevékenységet (személyes gondoskodást) végző személyek.

(9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet)

ellátási formák szerint: Idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, Idősek

bentlakást nyújtó intézményei

munkahelyen betöltött funkció szerint: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,

tanácsadó

A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont

A program engedélyszáma: T-16-064/2012

Részvételi díj: 25.000 Ft

A jelentkezési lapot valamint a szociális végzettséget igazoló bizonyítványa másolati példányát a következő címre kérjük küldeni:

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete

4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSAINK:

-          Előzetes tudásszint felmérése

-          Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás

 

Ki vezet át...

E-mail Nyomtatás PDF

Bővebben...
 

Elsősegély gyermekkorban

E-mail Nyomtatás PDF

Bővebben...
 

Amíg az orvos...

E-mail Nyomtatás PDF

 

TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Érdeklődő!

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete ezúton tájékoztatja Önt és munkatársait a 30 órás, „Amíg az orvos és a mentő megérkezik, elsősegélynyújtás és komplex újraélesztés” címmel induló továbbképzéséről.

A továbbképzés célja olyan elsősegélynyújtási ismeretek nyújtása – szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó szakemberek számára - amelynek elvégzése lehetőséget teremt arra, hogy amíg az orvos és a mentő megérkezik, szakszerűen tudjanak életveszélyes állapotokban elsősegélyt nyújtani.

A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont

A program engedélyszáma: T-16-065/2012

A továbbképzés célcsoportja: A szociális, illetőleg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

tevékenységet (személyes gondoskodást) végző személyek.

(9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet)

Ellátási formák szerint:

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Családsegítés, Idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, Támogató szolgálat, Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, Közösségi pszichiátriai ellátás, Szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, Utcai szociális munka, Fogyatékosok nappali intézménye, Pszichiátriai betegek nappali intézménye, Szenvedélybetegek nappali intézménye, Nappali melegedő, Idősek bentlakást nyújtó intézményei, Fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, Hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, Pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, Szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei

Munkahelyen betöltött funkció szerint:

Szakdolgozó, Középvezető, Magasabb vezető, Tanácsadó

Részvételi díj: 20 000 Ft/fő

A jelentkezési lapot valamint a szociális végzettséget igazoló bizonyítványa másolati példányát a következő címre kérjük küldeni:

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete

4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSAINK:

-          Előzetes tudásszint felmérése

-          Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadá

 Akadálymentes változat

http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!

Közösségi oldalak