Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Címlap Hírek, közlemények Álláshirdetés

Álláshirdetés

E-mail Nyomtatás PDF

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Szervezete pályázatot hirdet 
a családgondozói
munkakör betöltésére.

Munkavégzés helye: Anya-Gyermek Segítőotthon - Nyíregyháza

Foglalkoztatás jellege: Munkaszerződéssel, határozatlan időre, teljes munkaidőben

 

 

Munkakör általános leírása:

 

Az új munkatárs feladatai lesznek:

 • A Családok Átmeneti otthonában élő családok segítése az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, a 15/1998. (V.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és a működésük feltételeiről vonatkozó részei szerint.
 • Az intézményben lakó családok gondozása egyéni esetkezeléssel,
 • személyiségfejlesztés, mentálhigiénés segítségnyújtás,
 • a családokat képessé tenni az önálló életvitelre, társadalomba való sikeres visszailleszkedésre,
 • konfliktusok kezelésében történő szerepvállalás,
 • jogszabályok naprakész ismerete,
 • közösségi programok szervezése, részvétel a lebonyolításban,
 • kapcsolat kialakítása és fenntartása szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi és oktatási intézményekkel,
 • együttműködés a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóival, szükség szerint esetmegbeszélés szervezése.

Az új munkatárssal szemben támasztott alapvető elvárások:

Megfelelő végzettség:

felsőfokú szociális szakképzettség, pszichológus, pszichopedagógus vagy mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember

 • kiváló szakmai hozzáértés,
 • magas empátiás készség,
 • előítélet-mentes hozzáállás,
 • megbízhatóság, rugalmasság,
 • jó együttműködési készség és helyzetfelismerő képesség,
 • erős szervező- és kommunikációs készség és gyakorlatiasság,
 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • felhasználói szintű MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ismeretek és gyakorlott alkalmazói szint;
 • önálló munkavégzés
A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:
 • a gyermekvédelemben, illetve az átmeneti gondozásban szerzett szakmai tapasztalat,
 • a Magyar Vöröskereszt működésének ismerete

Jelentkezés feltételei, módja, határideje:

A jelentkezés feltételei:

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • szellemi és fizikai cselekvőképesség;

Pályázati anyag összetétele:

 • részletes – 30 napnál nem régebbi önarcképes  - szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • végzettséget igazoló bizonyítvány másolati példánya;

Pályázati anyag benyújtásának módja:

- Jelentkezés határideje: 2021. augusztus 04.

A pályázatok elbírálásának menete, határideje:

A pályázatok elbírálásának menete:

 • kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a „jelentkezés feltételei, módja, határideje” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra;
 • a kiválasztott pályázók egykörös személyi beszélgetésen vesznek majd részt;
 • a pályázat eredményéről csak az interjúra behívott pályázókat tájékoztatjuk.

A munkába állás általános feltételei, legkorábbi időpontja:

A munkába állás általános feltételei:

 • a munkavállaló személyi okmányainak,  iskolai végzettségét-, illetve a munkakör ellátása szempontjából releváns szakképesítéseket igazoló bizonyítványok eredeti példányainak bemutatása;
 • eredeti, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása;

 

Az állással kapcsolatban bővebb információ kérhető: Glückmanné Pintér Judit (+36-70-9338337)

 

Akadálymentes változat

http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!

Közösségi oldalak