Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Norvég projekt

E-mail Nyomtatás PDF

 

 

Projekt bemutatása

Szegénységben élők tapasztalati szakértővé képzése és ehhez szakemberképzés 3 régióban

Projektünkben a Szociális Innovációs Társulás, a Budapesti Szociális Forrásközpont (projekt-vezető konzorciumi tag), a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, és a Magyar Szegénységellenes Hálózat együttműködésében közös képzési programsorozatot valósít meg több célcsoport számára.

Mindehhez a pénzügyi forrást az EGT/Norvég finanszírozási Mechanizmus biztosítja (projektszám: 0057/NA/2006-2/ÖP-4).

 

Az elsődleges cél, hogy pilot képzésünkön keresztül létrehozzunk egy „új szakmát”, a „tapasztalati szakértő” szakmáját, megteremtsük a képzésfejlesztés alapfeltételeit, kiképezzük az új terület képviselőit.

 

A tapasztalati szakértő olyan, a szegénységet a saját életében átélt személy, aki egy képzési folyamatban megküzd ezzel a keserű tapasztalattal, és a képzés során szerzett attitűdök, készségek és módszerek segítségével megerősödve, személyes tapasztalatának egyéni és társadalmi elemeit megértve, mindezt egyéni és társadalmi szinten alkalmazni és hasznosítani tudja. A tapasztalati szakértő, mint a kliensek/szegények érdekképviseletét új formában megvalósító szociális partner, a helyi/kistérségi/regionális döntéshozók és a szociális intézményrendszer partnere lesz azáltal, hogy jogszabályi kötelezettségeik hatékonyabb ellátásában is közreműködve segíti őket.

A projektben a leendő tapasztalati szakértők képzése szorosan összekapcsolódik az érintett szociális terület felsőoktatási képzésével. A tapasztalati szakértőknek együtt kell tudni működniük a különböző szakmák képviselőivel, különösen a szociális munkásokkal. A kapcsolat kialakításában a legjobb hozzáférési pont a jelenleg főiskolán tanuló, leendő szociális munkások köre, akik képzésük során újfajta ismereteket szereznek, új megközelítéseket kapnak a tapasztalati szakértőkön keresztül. Ezáltal a felsőoktatásban új elemként jelenhet meg a kooperativitásra alapuló, a kultúrák és társadalmi státusok közötti átjárhatóságot biztosító együttműködés elméleti és tapasztalati megalapozása. A projekt felsőoktatási szegmensén keresztül a program fenntarthatóságát is biztosíthatjuk. Továbbá a tereptanárok képzése is megvalósul, akik a terepgyakorlatot fogják biztosítani a tapasztalati szakértők számára, valamint mentorképzést is szervezünk.  Így közvetlenül 282 fő fog képzésben részesülni a 53 fős projektszervezet közreműködésével.

A projekt 3 eltérő adottságú régióban valósul meg, Közép-Magyarországon/Budapesten, Észak-Alföldön/Szabolcs megyében és Közép-Dunántúlon/Veszprém megyében. A program során képzési tematikák kerülnek kidolgozásra, felmérések készülnek, a képzést akkreditáljuk, képzési kézikönyv kerül kiadásra, és záró konferencia kerül megrendezésre.

A tapasztalati szakértők képzésével és a szakmapolitikákkal való együttműködések kialakításával a projekt eredménye egy európai szintű szegénység-kezelő, érdekérvényesítő modell kidolgozása lesz, amely elősegíti a helyi és az országos tervezés társadalmasítását, a demokratikus deficit csökkentését is.

 

Akadálymentes változat

http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!

Közösségi oldalak